| Paper Submission | Join Committee | Become Speakers | Join as Reviewers |
Önceki Konferanslar : 2016 | 2017
ICMME 2018
 English | Türkçe

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018)

Sunu Türleri

Tüm sunu türleri bilim kurulu üyesi iki hakem tarafından incelenip onaylandıktan sonra kabul edilecektir.

Bildiri:

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 20 dakika sunuya, 10 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 3-4 sunuş yapılacaktır.

Poster:

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim, grafik destekli olarak 70x100Cm ölçülerinde bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunudur.

Poster Şablon Dosyası

Not: Her bir katılımcı en fazla iki sunum (2 bildiri veya 2 poster veya 2 workshop veya 1 bildiri ve 1 poster veya 1 bildiri ve 1 workshop veya 1 poster ve 1 workshop) yapabilir.

Atölye Çalışması:

Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir atölye oturumu 60 dakikadır.

Bildiri veya posterlerin özetleri aşağıdaki şablon formatında gönderilmelidir:

Özet Şablon Dosyası

Yazarlar özet dosyalarını (.doc veya .docx formatında) Kayıt Formu ile birlikte yüklemelidirler.

Sponsorlar