| Paper Submission | Join Committee | Become Speakers | Join as Reviewers |
Önceki Konferanslar : 2016 | 2017
ICMME 2018
 English | Türkçe

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018)

DUYURU

ICMME-2018 konferansında sunumu yapılan bildirilerin tam metni yayınlanmıştır.

 Eğitim Kısmı: MATDER Journal of Mathematics Education
 Bilim Kısmı: Turkish Journal of Mathematics and Computer Science

 

Değerli Matematikçiler, Matematik Eğitimcileri ve Mühendisler

Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini,  eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri  kamuda çalışan matematikçileri ve mühendisleri bir araya getiren Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenliklerinin onyedincisi  bu sene "International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018)" ismiyle uluslararası olarak  27 – 29 Haziran 2018 tarihlerinde Ordu'da, Matematikçiler Derneği'nin destekteriyle, "Ordu’da Matematik" teması ile gerçekleştirilecektir. Konferansta Matematik, Matematik eğitimi ve mühendislikte matematik uygulamaları ile ilgili bildirilere, posterlere, sergilere ve atölye çalışmalarına yer verilmektedir. Kurullarının oluşturulmasında bu durum dikkate alınmıştır. Ayrıca konferans boyunca "Matematikçiler Derneği Türkiye Liseler Arası Altıncı Matematik Yarışması" ve "2018 Matematikçiler Derneği Satranç Turnuvası" yapılacaktır.

Sempozyumda yer alacak davetli konuşma, bildiri, poster, panel ve benzeri etkinlikler aracılığıyla matematik, matematik eğitimi  ve mühendislikte matematik alanındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız. Bildiriler İngilizce  olup, Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir.

Sağlık, mutluluk ve başarı temennileri ile konferansa katılımınızı bekler, konferansta buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Sempozyumumuzda matematik ve matematik eğitimi alanlarında aşağıda belirtilen dallarda çalışmalara yer verilecektir.

Matematik
·  Cebir
·  Cebirsel Geometri
·  Kategori Teori
·  Kompleks Analiz
·  Bilgisayar Bilimleri
·  Kontrol Teori ve Optimizasyon
·  Diferensiyel Denklemler
·  Diferensiyel Geometri
·  Ayrık Matematik
·  Dinamik Sistemler ve Ergodik Teori
·  Fonksiyonel Analiz
·  Dereceli Mantık ve Uygulamaları
·  Geometri
·  Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik
·  Matematiksel Fizik
·  Sayılar Teorisi
·  Nümerik Analiz
·  Operatör Teori
·  Olasılık Teorisi ve İstatistik
·  Reeel Analiz
·  Topoloji

Matematik Eğitimi
·  Matematiğin fen bilimlerinde, bilişimde ve gerçek
   dünya'da kullanımı
·  Matematiğin popülerleşmesi
·  Matematik eğitiminde akıl yürütme, ispat ve
   ispatlama
·  Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme
·  Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı
·  Okul organizasyonu ve okul pratikleri
·  Öğretim programı geliştirme
·  Öğretmen yetiştirme ve öğretmenler için çalışmalar
·  Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için aktivite ve
   programlar
·  Problem çözme ve modelleme

NOT:

1) Sunulan tüm bildirilerin özetleri proceeding olarak basılacaktır. Ayrıca, seçilmiş ve hakem incelemesi yapılan bazı makaleler aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır:

2) Aynı zamanda liseler arası matematik yarışması ve satranç turnuvası gerçekleştirilecektir. Başvuru için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

 

Sponsorlar